Michael Dinuri

Online Livscoach & Relationscoach

Din personliga guide till dina inneboende resurser och framgångar

 

Din personliga guide till livscoaching

Förverkliga dina drömmar och uppnå dina personliga och professionella mål

Er personliga guide till par- och relationscoaching

Tänd glöden igen i er relation

Finn mening med livet och hitta din inre livskompass

Hitta din glädje, inspiration och även modet att gå din egen väg i livet

Bli framgångsrik och förbättra din livskvalitet

Hitta din passion, börja jobba med det du älskar och tjäna mera pengar

Tänd lågan igen i er relation

Utveckla er relation och bli nykära igen

Börja om efter otrohet

Bryt mönstret och återfå tilliten och tryggheten i er relation

 Du förtjänar att vara lycklig! Låt mig därför vara din personliga guide och hjälpa dig att hitta dina inneboende resurser och möjligheter

Jag vägleder dig att få ut mera av livet genom att låsa upp kraften inom dig så att du kan leva ett hälsosamt, meningsfullt och framgångsrikt liv på alla plan. Genom samtal coachar jag dig personligen och lär dig hur du kan skapa det liv du förtjänar: hur du kan knyta och upprätthålla värdefulla relationer, utveckla din relation till din partner och hur du kan nå dina karriärsmål. Mitt mål som din personliga guide är att hjälpa dig att finna dina egna framgångars nycklar, vilka kommer att förändra din framtid för alltid.

Jag erbjuder mina tjänster online genom både telefon- och videosamtal.

Jag erbjuder ett 30 minuters samtal som är helt gratis och förutsättningslöst för att du ska kunna få den hjälp du behöver.

Livscoaching – din personliga guide

Få ut mer av livet och lås upp kraften inom dig – Hitta din inre lycka

Som din personliga livscoach guidar jag dig till att minska klyftan från där du är till där du vill vara. Jag fokuserar på personlig utveckling och lär dig att prioritera och förstå vad som är viktigt för dig så att du får ett nytt perspektiv på din situation och kan handla klokare och bättre i ditt liv och därigenom öka din lycka och livskvalitet. Jag hjälper dig att bli medveten om vilka förändringar du behöver göra och jag hjälper dig både att nå dina mål och att växa som person. Min personliga livscoaching guidar dig till att snabbt gå framåt inom alla områden i ditt liv och så att du kan bli den du vill vara

 

 

Par- och relationscoaching – Er personliga guide

Tänd glöden igen och bli lyckligare tillsammans

Med hjälp av mig som er personliga relationscoach guidar jag er mot ett hälsosammare förhållande. Genom professionell samtalsguidning hjälper jag er från er nuvarande situation, klargör hur ni ska hantera er framtida relation och hjälper er att gå framåt. Syftet med relationscoaching är att ni ska fokusera på framtiden och det som ni vill lyckas med, istället för att köra fast med strategier som inte fungerar. Jag som guide och relationscoach hjälper er att gå snabbt framåt i alla områden av relationen för att ni ska bli lyckligare än någonsin.

Relationscoaching är ett effektivt verktyg även för singlar och för de som lever i poly- eller samkönade relationer.

Vad är livscoaching?

Livscoaching är en effektiv resultat- och lösningsfokuserad samtalsmetodik som hjälper dig att nå dina mål. Livscoaching hjälper både privatpersoner och människor i företagsvärlden att utvecklas, skapa mening och utforma sina liv och nå sina mål både på ett personligt och professionellt plan. Det är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera dina problem och utmaningar innan de blir för stora och svåra genom att fokusera på nuet och inte på det förflutna. Livscoachingprocessen och din personliga utveckling startar med att vi tillsammans definierar nuläget och ditt önskade läge, vilket utgör det mål som du vill uppnå. Därefter guidar jag dig att hitta en strategi för att ta dig från nuläget till ditt mål. Under denna livsomvälvande och effektiva process kommer du att få nya insikter, större medvetenhet och en tydlig bild av hur du ska ta dig till ditt önskade läge genom att effektivt utnyttja olika valmöjligheter som uppstår på vägen mot ditt mål. Du kommer att utveckla din självkännedom, målfokusering och ditt långsiktiga lärande om dig själv.

Vad är skillnaden på livscoaching och terapi?

Terapins fokus är att hjälpa människor från känslomässiga eller andra psykiska sjukdomar så som depression eller ångest. Med livscoaching kan du däremot enkelt och snabbt uppnå dina egna personliga mål, vilka exempelvis kan vara att få bättre psykisk hälsa, ökad lycka, hälsosammare relationer, förbättrad ekonomi, flera karriärsmöjligheter, djupare insyn om dig själv eller mer motivation i vardagen. Med livscoaching går man inte tillbaka till barndomen som man gör i terapin, utan istället arbetar man med mönster från barndomen som fortfarande påverkar nuet. En livscoach besitter en djup och kraftfull kunskap om personlig utveckling och självförbättring och guidar dig till hur du ska övervinna livets motgångar och utmaningar. Att ha en personlig livscoach som guide vid din sida i stressande situationer eller under svåra perioder är ett klokt val om du vill förbättra dig själv och leva ett lyckligare liv.

Vad är skillnad på en livscoach och en konsult?

En konsult har expertkunskap inom ett visst område och ger råd och lösningsförslag baserat på sin erfarenhet och kunskap. En livscoach är en tränare som fokuserar på att hitta individens svaga sidor, brister eller rädslor och hjälper individen att förändra sitt beteende och tankesätt för att på ett framgångsrikt sätt kunna ta sig an framtiden och de utmaningar som livet ger. Målet med processen är att skapa medvetenhet, ansvar och självtillit.

Vilka egenskaper behöver en bra livscoach ha?

För att bli en framgångsrik livscoach krävs tid, tålamod och grundläggande färdigheter. En bra livscoach är en vägledande guide som ser de oändliga möjligheter som du besitter och hjälper dig att förverkliga dina mål genom att guida dig till att kunna se på dig själv och på livet utifrån flera perspektiv, så att du kan fatta kloka och gynnsamma beslut. Livscoaching är en mäktig och effektiv metod som ger dig insikter om dig själv och kan exempelvis göra så att du drivs av nyfikenhet och självförtroende och inte av ett fördömande eller ohälsosamt beteende. En bra livscoach motiverar och uppmuntrar dig alltid och står ständigt vid din sida för att hjälpa och guida dig igenom livets motgångar och utmaningar.

ICF har tagit fram 11 coachfärdigheter som varje coach måste behärska för att kunna kalla sig för professionell coach:

1.Etik och professionalitet, 2. Coachöverenskommelsen, 3. Förtroende och närhet, 4. Coachnärvaro, 5. Aktivt lyssnande, 6. Kraftfulla frågor, 7. Direkt kommunikation, 8. Skapa medvetenhet, 9. Utforma handlingar, 10. Planera och sätta mål, 11. Framsteg och ansvarstagande

Om mig

Jag heter Michael Dinuri och är certifierad Livscoach och Relationscoach.

För mig är livscoaching ett fantastiskt redskap som jag använder för att guida andra till att finna sina egna inneboende resurser. Det innebär att de kan ta sig från det tillstånd de är i nu till det tillstånd de vill vara i, för att kunna leva ett så berikande och lyckligt liv som möjligt.

Utöver livscoachingen är jag även yoga- och meditationslärare. Jag har en lång erfarenhet som föreläsare och konsult i auyrveda och vastu (den indiska varianten av Feng Shui) och dessutom har jag gått olika internationella utbildningar för att få så djup kunskap som möjligt inom dessa områden. De insikter och den visdom jag hittills har införskaffat mig har jag låtit komma andra till nytta genom mina kurser, konsultationer och böcker.

I min praxis följer jag de normer och riktlinjer som International Coach Federations (ICF) föreskriver.

Referenser

“Ett bästa omdöme. Med nyfikenhet på livet och dig som behöver coachning i livet leder Michael med trygg och varm ledning dig genom det du behöver. Varma rekommendationer.”

Karin E, Dalarna

“Som coach är Michael saklig och inkännande, med hjälp av hans coaching process och stöd hittade jag fram till svar jag länge sökt efter för att komma vidare.”

Jeanette N, Lund

“Michaels coaching ledde mig till värdefulla insikter inom relationer och att vara autentisk. Han har verkligen en holistisk syn på människan.”

Mikael N, Borås

“Med Michael som coach har jag fått bra stöd i att hitta och se lösningar på det som varit jobbigt. Han är lugn, bra på att lyssna, ställa rätt frågor, bekräfta och återkoppla. Rekommenderas!”

Daniela L, Flen

Varmt välkommen att kontakta mig!