Din personliga guide Michael Dinuri

Upptäck dina själsgåvor och uppnå dina mål
Själsläsningar i Akashakrönikan

Vill du bli medveten om vem du är på själsnivån och leva din egen sanning? 

Ta reda på vilka dina själsliga gåvor är, samt ditt syfte, dina styrkor och talanger. Samtidigt kan du rensa blockeringar och karmamönster, så du kan leva mer i flödet och uppnå dina mål och leva livet fullt ut.

Du kommer att få veta mer detaljerat vem du är och ditt ursprung, vilka andliga gåvor du har, och vad som idag hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut. Du får också veta hur du väljer en professionell väg i linje med ditt syfte och hur du rensar dina blockeringar och skapar ett blomstrande liv. Jag hämtar all information från Akashakrönikan som är en energimässig databas, där all information om oss finns på själsnivå. Där finns hela vår själs historia från begynnelsen, alla tidigare liv och nuvarande liv. Informationen kommer att ge dig insikt om dina gåvor, mönster, och blockeringar som hindrar dig från att göra nya val, som är i linje med vem du egentligen är. Genom att vilja göra medvetna handlingar, är det fullt möjligt att skapa en kraftfull, fokuserad transformation på alla nivåer i ditt liv!

Fördelarna med Själsläsningar

Skapa medvetet och utan begränsning det liv du önskar

Genom att rensa bort blockeringar och negativa karmamönster på själsnivå kommer du att upptäcka att kampen upphör och du kommer i flöde och uppnår dina mål med större lätthet och glädje. Samt får bättre hälsa, ökad energi, bra intuition och mer inspiration.

Förstå ditt livs syfte och dig själv på djupare plan

När du lever mer i linje med din själs högsta väg och syfte kommer du att bli en mästare av ditt liv och en medveten skapare av dina fysiska upplevelser. Du kommer i kontakt med ditt inre kompass som leder dig livet.

Få en djupgående förståelse för vem du är

När du vet vilka dina unika gåvor och inneboende resurser är, kommer det att påverka positivt dig själv, din karriär, dina relationer och din ekonomi.

Boka ett gratis samtal

Jag erbjuder ett 15 minuters samtal som är helt gratis och förutsättningslöst. Jag berättar mer om Själsläsningar och svarar på dina frågor.

Själsprofilläsning

Vilka är dina själsgåvor, ditt syfte, dina styrkor och färdigheter.

I en själsprofilläsning får du reda på vem du är på själsnivå, vilka dina andliga gåvor är, vem du är på själsnivå, din själs ursprung och vilka dina styrkor och färdigheter är, samt dina svagheter. Dessutom få du veta hur du kan skapa mer flöde och uttrycka dig bättre i livet, samt hur du väljer en professionell väg i linje med ditt syfte. När vi inte lever i linje med vilka vi är på själsnivå, skapar vi alltid en brist som visar sig som fattigdom, som hälsoproblem eller i ohälsosamma relationer. Själsprofilläsning är en del av själsläsning – Soul Realignment har du inte ekonomi för en hel läsning just nu, därför kan en Själsprofil vara ett alternativ för dig, till att börja med.

Läs mer

Själsprofilläsning, 45 minuter

I priset ingår mitt förarbete 2-3 tim, telefon session, samt inspelning av sessionen.

För att boka en läsning så mejlar du ditt fullständiga namn och födelsenamn, födelsedag, månad, år och var du är född (stad och land). Du kommer att få inbetalnings information med vändande mail. I samband med att inbetalning är gjord bokar vi in tid för Själsläsning – Soul Realigment.

Själsläsning – Soul Realignment – Grundläggande läsning

Ta reda på vilka dina själsgåvor är, samt ditt syfte, dina styrkor och färdigheter. Samtidigt kan du rensa blockeringar och karmamönster, så du kan leva mer i flödet och uppnå dina mål och leva livet fullt ut.

I Själsläsning ingår en själsprofilsläsning som bland annat berättar om vem är du på själsnivå, om dina gåvor och ditt ursprung. Du kommer även att få reda på hur och när blockeringar skapades och jag kommer att guida dig till hur du praktiskt kan göra för att lösa upp dem. Jag kommer även att göra full energirensning och återställning av din själsstruktur. Detta kommer att få dig i linje med din själsstruktur och du kommer att bli den kraftfulla manifesteraren som du föddes till att vara. Det kommer att ge dig mer livskraft och skapa de resultat du vill ha.

Läs mer

Själsläsning 1,5-2 tim, kr, I priset ingår mitt förarbete på ca 4-5 tim, din Själsläsning per telefon 1.5-2 tim, full energi rensning och återställning av din själs struktur, hemläxa, inspelning av samtalet och en uppföljningssamtal 20 min tre veckor senare. Rekommenderar varmt en bostads rensning i samband med din Själsläsning. Just nu har jag ett specialerbjudande  750 Kr. istället för ord. Pris 1 200 Kr om du bokar samtidigt.

För att boka en läsning så mejlar du ditt fullständiga namn och födelse namn, födelsedag, månad,

år och var du är född (stad och land) till:

Du kommer att få inbetalnings information med vändande mail. I samband med att inbetalning är gjord bokar vi in tid för Själsläsning – Soul Realigment.

Själsprofilläsning del två

Fördjupning av din själsprofilläsning och själsläsning – Soul Realignment.

 Här får du reda på mer om vem du är på själsnivå. Frågor om vilka själens specialiseringar och livsteman är, samt hur de anknyter till ditt högre jag, kommer att bli besvarade. Du kommer dessutom att få bättre förståelse för dina själskunskaper och färdigheter samt vilka dina utmaningar är och vilka områden i livet som påverkas. Till sist får du tips om hur du kan hantera dina utmaningar.

Detta kommer att leda till att du får ännu djupare förståelse för vem du är och varför du är här och hur du kan använda dina själsgåvor och specialiseringar. Det leder till att du kan leva ett ännu mer fulländat liv.

 

I priset ingår mitt förarbete på två till tre timmar, telefonsession samt inspelning av sessionen.

1 600 kr

Manifesting Blueprint

Din magiska nyckel till din skapelseprocess

Vill du skapa något nytt eller manifestera en förändring i ditt liv men vet inte hur du ska lyckas?

I den här spännande läsningen får du förståelse för din egna unika och perfekta design för att skapa det du önskar. I läsningen får du reda på din Manifesting Blueprint som är din personliga kompass som guidar dig att vara i linje med din unika manifesteringsprocess. Detta leder till att du låser upp din medvetenhet till din egna perfekta kreativa skapelseprocess och blir en medveten skapare till det du önskar.

1 700 kr

Läs mer

Du kommer att lära dig och förstå på djupet tre viktiga delar för att skapa tydliga resultat:

Genom din personliga Manifesting Blueprint får du reda på din själs korrekta recept till din unika skapelseprocess i sju olika komparativer.

Du får du veta var du befinner dig och hur du kan komma i balans och hur du kan vara i linje med din själs skapelseprocess i sju olika komparativer.

Du får din skräddarsydda handlingsplan om hur du effektivt implementerar och manifesterar önskade resultat enkelt och snabbt.

För att boka en läsning så mejlar du ditt fullständiga namn och födelse namn, födelsedag, månad,

år och var du är född (stad och land) till:

Du kommer att få inbetalnings information med vändande mail. I samband med att inbetalning är gjord bokar vi in tid för Själsläsning – Manifesting Blueprint.

I priset ingår mitt förarbete på tre timmar, telefonsession samt inspelning av sessionen.

Livssituationsläsning

Här fokuserar vi djupare på ett specifikt problem, ett område i livet eller en situation du vill veta mer om. Dessutom fokuserar vi på vilka blockeringar och mönster som ligger bakom och hur de skapades och hur du kan bryta dem. Du får vägledning att bryta dem och jag gör en energirensning så du istället skapar det du önskar. Du rekommenderas att först göra en grundläggande själsläsning – Soul Realignment, där du får förståelse för vem du är samtidigt som du rensar blockeringar och karmamönster.

I priset ingår mitt förarbete, presentation via telefon, energirensning samt inspelning av samtalet.

2 400 kr

Relationsläsning

En relationsläsning är till för alla slags relationer vi har som familjemedlem, kärlekspartner, vän, kollega osv. Relationer är oerhört viktiga även för vår personliga utveckling. Målet är att få bättre förståelse för relationer, genom att medvetandegöra dem på själsnivå och rensa karmamönster och blockeringar, som kan finnas. För att läsningen ska kunna genomföras behöver båda parter ge sitt godkännande.

I priset ingår mitt förarbete, presentation via telefon, energirensning samt inspelning av samtalet.

2 900 kr

Energirensning Bostad – Space Clearing

För hus eller lägenhetsrensning. Balansera ditt hems energi gentemot din egen energi!

Vi dras till bostäder som har samma energivibration som oss själva. När vi utvecklas kan vi uppleva att energierna i vårt hem inte längre passar oss och vi börjar känna oss i obalans med vårt hem. Energin finns kvar i vår bostad så länge ingen ändrar på den, vilket betyder att den även finns kvar då vi flyttat ut. Energin från tidigare ägare kan finnas kvar och påverka dig, om ingen rensar ut och balanser den. I denna läsning får du reda på vilka energier som finns i din bostad och påverkar dig dagligen. Jag rensar och återställer energier och berättar vad jag har gjort. Man känner av att det har skett en positiv förändring efter en rensning.

Läs mer

Energirensning och balansering leder till att ditt hem börjar stödja din och hela familjens utveckling och ni kan lättare manifestera det ni önskar i livet. Jag behöver inte vara på plats utan allt utförs på distans. Du behöver vara ägare eller hyresgäst i den fastighet som rensas.

För att boka en läsning, mejla fullständigt namn även födelsenamn, födelsedag, månad, år och var du är född (stad och land) till mig och adress inklusive hus nr, lägenhets nr, lokal nr. Du kommer att få inbetalningsinformation per epost. I samband med att inbetalningen är gjord bokar vi en telefontid 15 min.

Special erbjudande: Bokar du Energirensning i hemmet samtidigt med en Själsläsningar betalar du endast 750 kr.

Energirensning Företag – Space Clearing

Rensa och balansera energier från din företagslokal, kontor eller butik.

Du kanske känner att du sitter fast, men vet inte riktigt vad det är. Som ovan i bostads energirensning får du reda på vad som påverkar dig. Efter en rensning och balansering kommer du att märka en positiv förändring, som kan leda till mer flöde i ditt företag.

från 1 600 kr

Läs mer

För att boka en läsning, mejla fullständigt företagsnamn, registeringsdatum, adress, byggnads/hurs nr tillsammans  med ditt fullständiga namn även födelsenamn, födelsedag, månad, år och var du är född (stad och land) . Faktura skickas per epost.

Betalning

Det är först när du har betalat din tjänst som din bokning är bekräftad. Betalning sker via bankgiro eller Swish. Kontakta mig för eventuell avbetalning. Ingen återbetalning kommer att ske när tjänsten är betald, eftersom jag påbörjat mitt förarbete.

 Om- och avbokning

Du har rätt att avboka din läsning innan du har betalat din tjänst, men när betalningen har kommit in sätter jag igång med mitt förarbete, därefter sker ingen återbetalning. Behöver du boka om din tid, kontakta mig snarast. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på din bokade tid. Missar du den bokade tiden utgår ingen ersättning. Observera att jag har rätt att omboka din tid med kort varsel. En ny tid kommer i så fall att prioriteras.

Klientberättelser

“Jag blev väldigt nyfiken på att ta konsultationen då jag var i ett livsskede där jag behövde hitta tillbaka till mig själv och min kraft igen. När Michael presenterade resultatet var han lugn, tydlig och strukturerad i sin genomgång. På ett varmt tryggt sätt gick han igenom om min själs ursprung och karmamönster. Vad jag behöver göra mer av i mitt liv för att få livskraft och flöde. Metoden tilltalade mig då det var en systematisk metod med olika delar som tillsammans gav mig en bra förklaring om olika mönster och vägval jag gjort i livet. Den här metoden var som en instruktionsbok för hur jag ska hantera mig själv. Jag förstod både varför jag mått bra under vissa förutsättningar och även varför jag mått dåligt vissa perioder i mitt liv. Michael är som klippt och skuren för den här rollen med sin samlade erfarenhet både inom coaching, healing och medialitet i kombination med sin ödmjuka framtoning och tydliga sätt att gå igenom resultatet. En bonus var att få konsultationen inspelad och en hemläxa att jobba vidare med.”

Camilla Johansson, Stockholm

“Ännu en gång tack Michael. Din själsläsning i kombination med själsrensningen har satt igång en lavin av insikter, förståelse, tankar, känslor ideer osv. Jag börjar kunna förstå och inse en större bild av mig själv. Jag har tagit fram Louise Hays beskrivning av chakran och blir alldeles förstummad över hur väl chakra spelar roll i mitt liv och hur tidigare livs upplevelser har stannat kvar i minnena och nu ger kroppsliga besvär. Fram till nu har jag haft en abstrakt förståelse av allt detta. Nu plötsligt är förståelsen helt konkret. Jag är som i en torktumlare just nu. Det är överväldigande. Tack att du finns och fortsätter göra skillnad.”

Margareta, Göteborg

“Michael var tydlig när han gjorde en själsläsning och det var verkligen intressant. Det han berättade var sant och det var fantastiskt! Jag fick själv en slags energi som man inte känt på väldigt länge när Michael pratade. Nu känner man sig inspirerad att skapa och upptäcka nya saker. Nu ser jag fram emot dessa 21 dagar och ser vad de kan leda till.”

Niklas Darius, Falkköping

”Vilken spännande resa in i mig själv! Efter 25 år runt det andliga “smörgåsbordet” förhoppades jag att erhålla ytterligare några viktiga trådar att nysta upp. Michael har med stor precision lyft upp och vänt på pusselbitar från tidigare livstider så att insikter kunde stiga upp till ytan och blir synliga. Jag ser hur dessa trauma och händelser har påverkat mitt sätt att agera/reagera på händelser i mitt nuvarande liv. Jag fick många viktiga ledtrådar och helt nya visioner som kommit upp. Med hjälp av Själsläsningen har jag kommit fram till var mitt nästa steg blir. De gamla visionerna som var mer egostyrda har förändrats och fasas ut nu, de har snabbt skingrats och upplöst. Jag har Michaels vägledning som en trygg hand i ryggen nu när jag skapar min framtid. Jag rekommendera varmt Michaels intuitiva förmågor med själsläsning och energirensning av bostad. Stort tack för att du lyste med ficklampan när jag fastade i en mörk kall brunn. Det gjorde att jag kunde ta mig upp och ut i friheten igen.”

Maria Liljedahl, Väring

“Michael läste min själsprofilläsning och Manifesting Blueprint i Akashakrönikan och träffade mitt i prick. Han kunde se mina svagheter och styrkor och allt Michael sa till mig kunde jag känna igen mig i. Han har ett lugnt och trevligt sätt att förmedla sin visdom. Efter våran session kände jag mig mycket gladare och positiv inför framtiden

Michaels råd och läxor att göra var mycket bra för mig och skräddarsydda. Jag har redan börjat se förändringar i min hälsa och sinnestillstånd.  Jag rekommenderar starkt att boka in en session eller fler med honom.”

Alicia Olivas Del pozo, Stockholm

Vad är själsläsningar för mig?

För mig är Soul Realignments läsningar ett fantastiskt redskap som jag använder för att guida andra till att finna sina egna inneboende resurser, vilka de är på själsnivå samt rensa blockeringar och hitta sin inre kompass. Det innebär att de kan ta sig från det tillstånd de är i nu till det tillstånd de vill vara i, för att kunna leva ett så berikande och lyckligt liv som möjligt.

Michel Dinuri

Varmt välkommen att kontakta mig!