Par- och relationscoaching med Michael Dinuri

Fördjupa relationen med varandra och bli lyckligare tillsammans

Tänd lågan igen i er relation

Utveckla er relation och bli nykära igen

Börja om efter otrohet

Bryt mönstret och återfå tilliten och tryggheten i er relation

Finn mening med livet och hitta din inre livskompass

Hitta din glädje, inspiration och även modet att gå din egen väg i livet

Bli framgångsrik och förbättra din livskvalitet

Hitta din passion, börja jobba med det du älskar och tjäna mera pengar

Par- och relationscoaching – Er personlig guide

Tänd glöden igen och bli lyckligare tillsammans

Om ni har problem i ert förhållande, om din partner har varit otrogen eller om ni av någon orsak vill utveckla, förbättra och stärka ert förhållande kan det vara lönsamt att ta hjälp av en relationscoach. Som erfaren och skicklig relationscoach har jag många års erfarenhet av att guida och hjälpa par med deras relationsproblem. Jag kan hjälpa er att hitta en strategi som passar för er baserat på er situation och era egenskaper, för att ni på ett smidigt och snabbt sätt ska kunna utveckla och förbättra er relation. Jag kommer att hjälpa er att se på er situation och er partner på ett nytt sätt och guida er till att finna lyckan och kärleken igen.

Relationscoaching är ett effektivt verktyg även för singlar och för de som lever i poly- eller samkönade relationer.

Det är oerhört jobbigt och stressande att befinna sig i en relation som inte fungerar, och att ta nästa steg för att försöka reda ut och rädda relationen kan ofta kännas oöverkomligt och omöjligt. Jag erbjuder därför ett 30 minuters samtal som är helt gratis och förutsättningslöst, där du och din partner får möjlighet att berätta om er situation, era problem och mål samtidigt som ni får information om hur själva processen går till. Att rädda er relation är fullkomligt möjligt med den rätta hjälpen!

Par- och relationscoaching hjälper er att:

Öka passionen, lusten och njutningen

Kommunicera kärleksfullt och genuint, vilket bidrar till harmoni och en starkare relation

Hantera konflikter och möt varandra i utmanande samtal

Skapa en trygg, nära och hållbar relation

Utveckla er själva och väx i relationen

Bearbeta hinder och problem

Fördjupa er intimitet och skapa en sann individuell frihet

Gå från medberoende och kompromiss till genuin kontakt

Fördjupa närvaron och väck er glöd och intimitet

Förändra destruktiva mönster och vanor som inte är gynnsamma

Vad är par- och relationscoaching?

Många drömmer om livslånga relationer, vilket idag är en sällsynthet. Enligt statistiken tar hälften av alla äktenskapsrelationer slut. Glöden och passionen minskar och det blir svårare att finna motivation till att ständigt mötas på ett djupare plan, fastän längtan finns där. Ett uppbrott kan även handla om brist på ärlig kommunikation, för lite empati eller noll nyfikenhet. Båda parterna tar med sig sitt eget bagage in i förhållandet vilket påverkar förhållandet på olika sätt. Relationscoaching passar för de som vill skapa positiva förändringar i sitt nuvarande förhållande, för de som är villiga att ta ansvar och genomföra nödvändiga förändringar, och för de som också värderar ett genuint, passionerat och meningsfullt förhållande.

Relationscoaching är ett effektivt verktyg även för de som är singel, för de som lever polyrelationer eller för de som är i en samkönad relation. Alla är välkomna att boka en relationscoachingsession med mig.

Vad är skillnaden på livscoaching och terapi?

Terapins fokus är att hjälpa människor från känslomässiga eller andra psykiska sjukdomar så som depression eller ångest. Med livscoaching kan du däremot enkelt och snabbt uppnå dina egna personliga mål, vilka exempelvis kan vara att få bättre psykisk hälsa, ökad lycka, hälsosammare relationer, förbättrad ekonomi, flera karriärsmöjligheter, djupare insyn om dig själv eller mer motivation i vardagen. Med livscoaching går man inte tillbaka till barndomen som man gör i terapin, utan istället arbetar man med mönster från barndomen som fortfarande påverkar nuet. En livscoach besitter en djup och kraftfull kunskap om personlig utveckling och självförbättring och guidar dig till hur du ska övervinna livets motgångar och utmaningar. Att ha en personlig livscoach som guide vid din sida i stressande situationer eller under svåra perioder är ett klokt val om du vill förbättra dig själv och leva ett lyckligare liv.

Vad är skillnad på en livscoach och en konsult?

En konsult har expertkunskap inom ett visst område och ger råd och lösningsförslag baserat på sin erfarenhet och kunskap. En livscoach är en tränare som fokuserar på att hitta individens svaga sidor, brister eller rädslor och hjälper individen att förändra sitt beteende och tankesätt för att på ett framgångsrikt sätt kunna ta sig an framtiden och de utmaningar som livet ger. Målet med processen är att skapa medvetenhet, ansvar och självtillit.

Kan relationscoaching lösa era relationsproblem?

Det korta svaret är ja. Om båda är redo att ta ansvar för sig själva och är villiga att arbeta för att förbättra relationen genom att kommunicera mera öppet och ärligt, lyssna med empati och möta varandra i sina olikheter med nyfikenhet istället för konflikt.

Hur ser relationscoachingprocessen ut?

Hur en relationscoachingprocess ser ut beror på ditt behov och vilken form av relation eller relationsproblem ni har. Mitt fokus som relationsguide är på nuläget och att hjälpa er som par att tillsammans förbättra kommunikationen er emellan, att hitta mer effektiva sätt att lösa eventuella konflikter, att återuppbygga ett förminskat förtroende och att i slutändan hjälpa er återupptäcka den genuina kärleken i ert förhållande.

Vilka egenskaper behöver en bra livscoach ha?

För att bli en framgångsrik livscoach krävs tid, tålamod och grundläggande färdigheter. En bra livscoach är en vägledande guide som ser de oändliga möjligheter som du besitter och hjälper dig att förverkliga dina mål genom att guida dig till att kunna se på dig själv och på livet utifrån flera perspektiv, så att du kan fatta kloka och gynnsamma beslut. Livscoaching är en mäktig och effektiv metod som ger dig insikter om dig själv och kan exempelvis göra så att du drivs av nyfikenhet och självförtroende och inte av ett fördömande eller ohälsosamt beteende. En bra livscoach motiverar och uppmuntrar dig alltid och står ständigt vid din sida för att hjälpa och guida dig igenom livets motgångar och utmaningar.

ICF har tagit fram 11 coachfärdigheter som varje coach måste behärska för att kunna kalla sig för professionell coach:

1.Etik och professionalitet, 2. Coachöverenskommelsen, 3. Förtroende och närhet, 4. Coachnärvaro, 5. Aktivt lyssnande, 6. Kraftfulla frågor, 7. Direkt kommunikation, 8. Skapa medvetenhet, 9. Utforma handlingar, 10. Planera och sätta mål, 11. Framsteg och ansvarstagande

Vad är livscoaching för mig?

För mig är livscoaching ett fantastiskt redskap som jag använder för att guida andra till att finna sina egna inneboende resurser. Det innebär att de kan ta sig från det tillstånd de är i nu till det tillstånd de vill vara i, för att kunna leva ett så berikande och lyckligt liv som möjligt.

Michel Dinuri

Hur fungerar par och- relationscoahing processen?

Gratis samtal

Första gången vi träffas börjar vi med ett 30 minuters samtal som är fullständigt gratis och helt förutsättningslöst, där ni berättar lite om er själva, era förväntningar och vilka mål ni vill uppnå. Jag berättar mer om processen, hur många samtal som kan tänkas behövas och ger er mera information innan vi verkligen sätter igång  på riktigt!

Investering

Par coaching via telefon- eller videosamtal

1 500 kr (90 min)

 Paketpris

3 sessioner: 4 200 kr

6 sessioner: 8 1000 kr

9 sessioner:  13 000 kr

Coachingpaket

 Förbättra sex och samliv – Tänd lågan igen i er relation

Börja om efter otrohet – rädda er relation

Finn mening med livet och hitta din inre livskompass

Bli framgångsrik, tjäna pengar på det du älskar och få en bättre livskvalitet

Coachingpaket

Förbättra sex och samliv – Tänd lågan igen i er relation

Utveckla er relation och bli nykära igen

Det finns flera orsaker till varför sexlusten försvinner. Det kan vara barnen som försvårar situationen, det kan bero på stress på grund av jobbet, på ålder, att man känner sig avlägsen till sin partner, eller på grund av biverkningar av mediciner eller att man till exempel har levt många år tillsammans. Genom guidning och livscoaching kan lågan tändas igen i er relation och både sex och samliv kan åter bli fantastiskt. Tänk att få uppleva känslan som nykär igen med din partner! Med mig som er personliga livscoach är det fullt möjligt. Under en intensiv månad arbetar vi tillsammans och jag guidar er hela vägen. I coachingpaketet får ni under två månader 10 coachingsessioner (90 min/gång) och obegränsad mejlsupport. Boka en första gratissession på 30 minuter med mig för att bekanta er med vad livscoaching är.

Läs mer

Alla har sitt eget sätt att njuta av sex. Män och kvinnor är olika när det gäller intimitet; många tror att sex bara är penetration och orgasm och inget annat. Det inte är fallet¾sex är mycket mer än så. Det handlar om att njuta, känna och knyta band med din partner. Det ska vara en behaglig stund som i sin tur fördjupar er relation. Mellan sessionerna kommer ni att få hemuppgifter och ni kan nå mig när ni behöver. Boka er första gratissession på 30 minuter med mig för att diskutera er personliga guidning och önskade upplägg.

Coachingpaket

Börja om efter otrohet – rädda er relation

Bryt mönstret och återfå tilliten och tryggheten i er relation

Otrohet kan innebära olika saker för olika människor, men för de flesta är det smärtsamt och omtumlande. Det finns lika många definitioner av otrohet som det finns relationer, så var går gränsen för er? Gränser finns både i öppna relationer och i polygama. Om du känner att din partner har gått över gränsen, om du har svårt att lita på din partner eller om du vill rädda din relation efter otrohet så är det här paketet rätt för er. Vi kommer att arbeta tillsammans för att bryta ohälsosamma mönster och återfå tilliten och tryggheten i er relation. I coachingpaketet får ni som par under två månader 10 coachingsessioner (90 min/gång tillsammans eller enskild 45 min var) och obegränsad mailsupport. Ni kan boka en första gratissession på 30 minuter med mig redan nu om ni vill bekanta er med vad livscoaching innebär. Vill du ha coaching utan din partner så kan du även boka in en gratissession på samma sätt.

Läs mer

Processen kan se olika ut för olika relationer, men oftast är det viktigt att läka, förstå och utvecklas tillsammans, vilket tar tid. Det svåra är att hitta tillbaka till varandra igen, men om viljan och tålamodet finns där kan tilliten i er relation återupprättas igen. Den svikna partnern behöver känna trygghet igen till sin partner och veta att den andra är beredd att göra allt och lite till för att rädda relationen. Mitt mål är att guida och coacha er till en bättre relation för att ni ska kunna komma vidare från där ni befinner er idag till där ni vill vara med varandra i framtiden. Mellan sessionerna kommer ni att få hemuppgifter, samtidigt som ni har obegränsad mejlsupport med mig. Till alla par som är nyfikna på relationscoaching så erbjuder jag en 30 minuters gratissession för att ni ska få bekanta er både med mig och själva processen.

Coachingpaket

Finn mening med livet och hitta din inre livskompass

Hitta din glädje, inspiration och även modet att gå din egen väg i livet

Är du inte på rätt plats i livet eller känner du att något saknas? Lever du inte det liv du vill leva? Har du inte hittat din plats i tillvaron?  Är du halvnöjd eller halvmissnöjd med livet? Om svaret på någon av frågorna är ja så kan jag som din personliga livscoach hjälpa dig att hitta ditt syfte och mål livet. Under en intensiv månad arbetar vi tillsammans och jag guidar dig hela vägen. I coachingpaketet får du 8 coachingsessioner (60 min/gång) och obegränsad mejlsupport. Boka en första gratissession på 30 min med mig för att bekanta dig med vad livscoaching verkligen innebär.

Läs mer

Under den intensiva månaden guidar jag dig till att finna din mening med livet och vad syftet är med ditt liv genom att hjälpa dig att finna din passion, ditt kall, yrke och mål i livet. Med mig som livscoach kommer jag att leda dig till inre lycka och välbefinnande. Vi kommer även att hitta din inre livskompass för att du ska kunna navigera framåt i livet. När du har funnit din inre kompass kommer den att hjälpa dig att vara den bästa versionen av dig själv så att du kan leva ett berikat och lyckligt liv. Mellan sessionerna kommer du att få hemuppgifter och du kommer att ha obegränsad mailsupport. Boka en första gratis session på 30 minuter för att se om livscoaching är rätt för dig!

Coachingpaket

Bli framgångsrik och förbättra din livskvalitet

Hitta din passion, börja jobba med det du älskar och tjäna mera pengar

När du följer din passion och älskar det du gör kommer du att bli framgångsrik. Om du inte redan vet vad din passion är kommer jag som livscoach att guida dig till din passion, vilket kommer att leda dig vidare till ett jobb som du älskar, till välförtjänta pengar och till en utökad inkomst att leva på. Du kanske vill byta yrke, starta eget, eller kanske du redan är entreprenör men missnöjd och vill ta dig till nästa nivå för att få bättre livskvalitet och finna den lycka som du förtjänar. Jag coachar och guidar dig hela vägen under två månader. I coachingpaketet får du 12 coachingsessioner (60 min/gång) och obegränsad mejlsupport under två månader. Boka en första gratis session på 30 minuter för att bekanta dig med vad livscoaching verkligen innebär.

Läs mer

Passion är nyckeln till allt! Under två fantastiska och inspirerande månader guidar jag dig och hjälper dig att finna din passion och din inre potential för att du ska kunna bli framgångsrik och den bästa versionen av dig själv. Mitt mål är att under vår tid tillsammans skapa en tydlig vision, affärsidé eller strategi som förverkligar alla dina drömmar. Mellan sessionerna kommer du att få hemuppgifter och tillsammans med obegränsad mejlsupport. Du kan nå mig när du behöver mig, var du än är. Boka din första gratissession på 30 minuter med mig för att bekanta dig med livscoachingprocessen.

Varmt välkommen att kontakta mig!