Michel Dinuri

Coach, Konsult, Inspiratör, Författare

Din personliga guide till dina inneboende resurser och framgångar

Medvetenhet är nyckeln till din inre källa av obegränsade möjligheter och förverkligande av Jaget som är grunden till all förändring – Michael Dinuri

Vem är jag?

 

Jag heter Michael Dinuri. Ända sedan tidig ålder har jag försökt att förstå meningen med livet. Min starka, visa och andliga farmor sådde ett frö i mig, som med tiden gjorde att jag på allvar började söka meningen med livet. I tonåren lärde jag mig att meditera. Meditation gav mig ett inre lugn och ett välbefinnande som fick mig att komma i balans. Jag kunde hantera de dagliga utmaningarna bättre och prestera mer effektivt och den klarhet jag uppnådde gjorde att jag lättare kunde fatta viktiga beslut. När jag var 27 år hade jag studerat i London, arbetat som modell och haft ett drömjobb som Revenue Manager på ett svenskt flygbolag. Samtidigt var jag förlovad och levde i en underbar kärleksrelation. Jag tyckte att jag var väldigt lycklig ända tills jag började inse att jag var allt annat än lycklig. Det fanns ett tomrum inom mig som jag insåg att jag behövde fylla med något, men jag hade ingen aning om med vad. Jag insåg att jag hade skapat ett liv utifrån vad andra tyckte om mig, vad andra ansåg medförde lycka i livet-men jag levde inte min egen sanning. Jag började studera gamla visdomstexter samtidigt som jag fortsatte att meditera. Min inre röst sade till mig att jag skulle jobba med min egen personliga utveckling för att därigenom hitta mig själv.

 

Jag sökte mig till ashram och utbildningar i olika länder, där jag kom i kontakt med min egen källa av obegränsade möjligheter,  som jag visste fanns och som finns i oss alla. Dock var det en lång och svår väg, eftersom det som verkligen är värt att ha i livet inte är lätt att hitta. Min nyfunna visdom var en början på resan mot min inre lycka. Min inre resa fortsätter fortfarande idag och jag känner att jag ständigt växer och blir lyckligare för varje dag som går. Mina livsmål handlar inte längre om att söka det som andra tycker är viktigt, utan nu är det min egen inre kompass som leder mig till lyckan.

Idag är jag Advanced Soul Realignment Practitioner, certifierad Livscoach och Relationscoach. För mig är själsläsningar och coaching ett fantastiskt redskap som jag använder för att guida andra till att finna sina egna inneboende resurser. Det innebär att de kan ta sig från det tillstånd de är i nu till det tillstånd de vill vara i, för att kunna leva ett så berikande och lyckligt liv som möjligt. Utöver själsläsningen och coachingen är jag även yoga- och meditationslärare. Jag har en lång erfarenhet som föreläsare och konsult i ayurveda och vastu (den indiska varianten av Feng Shui) och dessutom har jag gått olika internationella utbildningar för att få så djup kunskap som möjligt inom dessa områden. De insikter och den visdom jag hittills har införskaffat mig har jag låtit komma andra till del genom mina kurser, konsultationer och böcker.

”Medvetenhet är nyckeln till din inre källa av obegränsade möjligheter och förverkligande av Jaget som är grunden till all förändring”

“Nyckeln till psykisk hälsa och välmående är att uppnå den hårfina balansen mellan kropp och själ. Det är denna balans som leder till förståelse för vårt innersta väsen – något som är en förutsättning för att kunna njuta av varje ögonblick i fullständig glädje och harmoni.”

Michael Dinuri

 

Michel Dinuri

Mina böcker 

Digitala och fysiska

Meditation for Beginners: The Ultimate and Easy Guide to Learn How to Be Peaceful and Relieve Stress, Anxiety And Depression

Unlock Your Abundance: Change Your Life and be Abundant, Successful, and Happy

Vastu Secrets in Modern Times for A Successful Life: Improve Your Health, Wealth And Relationships With Indian Feng Shui 

Ayurveda Weight Loss: Successful 10-Day Ayurvedic Detox Diet And Weight Loss Program 

Varmt välkommen att kontakta mig!