Din personliga livscoach Michael Dinuri

Uppnå dina drömmar och börja leva ditt nya liv redan idag

Finn mening med livet och hitta din inre livskompass

Hitta din glädje, inspiration och även modet att gå din egen väg i livet

Bli framgångsrik och förbättra din livskvalitet

Hitta din passion, börja jobba med det du älskar och tjäna mera pengar

Tänd lågan igen i er relation

Utveckla er relation och bli nykära igen

Börja om efter otrohet

Bryt mönstret och återfå tilliten och tryggheten i er relation

Livscoaching – din personliga guide

Få ut mer av livet och lås upp kraften inom dig – Hitta din inre lycka

Det är mitt mål som personlig livscoach att guida dig till hur du ska minska klyftan från där du är till där du vill vara i livet. Genom samtal coachar jag dig personligen och lär dig hur du kan skapa det liv du förtjänar. Du kommer att lära dig att prioritera och förstå vad som är viktigt för dig, så att du får ett nytt perspektiv på din situation. Jag kommer att hjälpa dig att bli medveten om dig själv, ditt inre jag, dina inre krafter och möjligheter och vilka förändringar som du behöver göra i ditt liv. Processen kommer att hjälpa dig att se dig själv på ett nytt sätt, att växa som person och att i slutändan nå dina mål. Livscoaching är det nästa rätta steget om du vill utveckla och förbättra dig själv.

Är du fortfarande tveksam till huruvida livscoaching verkligen är rätt för dig? Jag erbjuder ett 30 minuters samtal som är helt gratis och förutsättningslöst för att du ska kunna få den hjälp du behöver. Under samtalet berättar du vad dina problem är och vilka mål du har med coachingen, samtidigt som jag berättar mer om livscoaching processen. Du får även all den information som du behöver och svar på dina frågor innan vi börjar med livscoaching processen på riktigt. Du förtjänar att vara lycklig och framgångsrik – låt mig visa dig vägen dit.

Områden för Livscoaching

Personliga mål

Förbättra ditt självförtroende, egenvärde och självkänsla

Familj och vänner

Stärk din relation till din familj och vänner

Hälsa

Förbättra din fysiska och psykiska hälsa och kom igång med dina livsstilsförändringar. Lär dig att hantera både stress och motgångar.

Ekonomi

Få bättre ekonomi och uppnå dina ekonomiska mål snabbare.

Företag

Vidareutveckla dig själv som entreprenör och innovatör. Starta ett företag eller ta ditt företag till nästa nivå och led dig själv och dina anställda till ökad framgång.

Vad är livscoaching?

Livscoaching kan förvandla dina drömmar till verklighet. Det är ett fantastiskt verktyg som hjälper dig att komma till insikt om viktiga aspekter av ditt liv och kan hjälpa dig att genomföra förändringar i ditt liv. Livscoachingprocessen är en resultatrik samtalsmetod som kan guida dig till att utvecklas inom olika områden och lösa alla dina problem. Livscoaching fungerar verkligen eftersom en professionell livscoach har ett övergripande och fullständigt perspektiv på din situation; en helikoptervision som leder dig från nuläget till det önskade läget och kan på nolltid hjälpa dig att nå ditt mål. Permanent förändring skapas inte genom att man säger vad som är rätt och fel eller vad man borde göra eller inte, utan genom klarhet och egen inre insikt.

Vad är skillnaden på livscoaching och terapi?

Terapins fokus är att hjälpa människor från känslomässiga eller andra psykiska sjukdomar så som depression eller ångest. Med livscoaching kan du däremot enkelt och snabbt uppnå dina egna personliga mål, vilka exempelvis kan vara att få bättre psykisk hälsa, ökad lycka, hälsosammare relationer, förbättrad ekonomi, flera karriärsmöjligheter, djupare insyn om dig själv eller mer motivation i vardagen. Med livscoaching går man inte tillbaka till barndomen som man gör i terapin, utan istället arbetar man med mönster från barndomen som fortfarande påverkar nuet. En livscoach besitter en djup och kraftfull kunskap om personlig utveckling och självförbättring och guidar dig till hur du ska övervinna livets motgångar och utmaningar. Att ha en personlig livscoach som guide vid din sida i stressande situationer eller under svåra perioder är ett klokt val om du vill förbättra dig själv och leva ett lyckligare liv.

Vad är skillnad på en livscoach och en konsult?

En konsult har expertkunskap inom ett visst område och ger råd och lösningsförslag baserat på sin erfarenhet och kunskap. En livscoach är en tränare som fokuserar på att hitta individens svaga sidor, brister eller rädslor och hjälper individen att förändra sitt beteende och tankesätt för att på ett framgångsrikt sätt kunna ta sig an framtiden och de utmaningar som livet ger. Målet med processen är att skapa medvetenhet, ansvar och självtillit.

Är livscoaching något för mig?

Ja. Det är det korta svaret. Livscoaching är något för alla, oavsett ålder, kön eller livssituation. Livet är en spännande och omtumlande resa som ska vara berikande och du ska kunna leva livet fullt ut eftersom du bara får ett liv. Enligt undersökningar av personer som ligger på dödsbädden om vad de ångrar mest i livet svarade de oftast att de ångrade att de inte fullföljde sina drömmar. Om du känner ångest inför livet, har upplevt något traumatiskt, är missnöjd med din nuvarande livssituation, tvivlar på dig själv eller om du bara vill förbättra dig själv så är livscoaching något för dig. Oavsett vem du är och var du är i livet så kan en livscoach guida dig till nästa nivå! Alla behöver en livscoach under vissa perioder livet. Livscoaching hjälper dig att hitta den viktigaste personen i ditt liv – dig själv.

Hur ser en livscoaching process ut?

Livscoaching processen kan användas inom flera olika områden, till exempel för att förbättra dig själv, för att skapa nya möjligheter, för att förverkliga dina drömmar, eller för att hjälpa dig att leva det liv du vill leva. Hur en livscoaching process ser ut är individuellt och beror på ditt behov och dina egenskaper. En livscoaching process startar alltid med ett inledande samtal där vi börjar med att definiera nuläget och det önskade läget som du vill uppnå. Därefter hjälper jag dig som din personliga guide att hitta en strategi som passar dig och som hjälper dig att ta dig från nuläget till målet. Under processen kommer du att få nya insikter, större medvetenhet och en tydligare bild av hur du kan ta dig till önskade läget genom att fatta kloka beslut och hitta de möjligheter som döljer sig på vägen mot ditt mål. Du kommer att utveckla den självkännedom, målfokusering och det långsiktiga lärandet som finns inom dig.

Några exempel på livscoaching processen kan vara att: gå ner i vikt, börja tärna, leva hälsosammare, stärka självkänslan, förbättra relationer, förändra arbetslivet, minska stress, frisätta tid, starta eget eller att uppnå dina drömmar. Du kommer att få berätta om dig själv, din situation och dina problem för mig, Michael Dinuri, din personliga guide och livscoach. Tillsammans med mig kommer vi överens om hur livscoachingen ska fortlöpa. Vi kommer att bestämma exempelvis hur många gånger och hur ofta vi bör träffas, hurdana förväntningar du har på mig och processen och hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt.

Vilka egenskaper behöver en bra livscoach ha?

För att bli en framgångsrik livscoach krävs tid, tålamod och grundläggande färdigheter. En bra livscoach är en vägledande guide som ser de oändliga möjligheter som du besitter och hjälper dig att förverkliga dina mål genom att guida dig till att kunna se på dig själv och på livet utifrån flera perspektiv, så att du kan fatta kloka och gynnsamma beslut. Livscoaching är en mäktig och effektiv metod som ger dig insikter om dig själv och kan exempelvis göra så att du drivs av nyfikenhet och självförtroende och inte av ett fördömande eller ohälsosamt beteende. En bra livscoach motiverar och uppmuntrar dig alltid och står ständigt vid din sida för att hjälpa och guida dig igenom livets motgångar och utmaningar.

ICF har tagit fram 11 coachfärdigheter som varje coach måste behärska för att kunna kalla sig för professionell coach:

1.Etik och professionalitet, 2. Coachöverenskommelsen, 3. Förtroende och närhet, 4. Coachnärvaro, 5. Aktivt lyssnande, 6. Kraftfulla frågor, 7. Direkt kommunikation, 8. Skapa medvetenhet, 9. Utforma handlingar, 10. Planera och sätta mål, 11. Framsteg och ansvarstagande

Vad är livscoaching för mig?

För mig är livscoaching ett fantastiskt redskap som jag använder för att guida andra till att finna sina egna inneboende resurser. Det innebär att de kan ta sig från det tillstånd de är i nu till det tillstånd de vill vara i, för att kunna leva ett så berikande och lyckligt liv som möjligt.

 

Michel Dinuri

Hur fungerar livscoaching processen?

Gratis samtal

Första gången vi träffas börjar vi med ett 30 minuters samtal som är fullständigt gratis och helt förutsättningslöst, där du berättar lite om dig själv, dina förväntningar och vilka mål du vill uppnå. Jag berättar mer om processen, hur många samtal som kan tänkas behövas och ger dig mera information innan vi verkligen sätter igång med din personliga utveckling på riktigt!

Investering

Individuell coaching via telefon- eller videosamtal

800 kr (60 min)

Paketpris

3 sessioner:  2 250 kr

6 sessioner:  4 200 kr

9 sessioner:  6 000 kr

Coaching paket

Finn mening med livet och hitta din inre livskompass

Bli framgångsrik, tjäna pengar på det du älskar och få en bättre livskvalitet

Förbättra sex och samliv – Tänd lågan igen i er relation

Börja om efter otrohet – rädda er relation

Coachingpaket

Finn mening med livet och hitta din inre livskompass

Hitta din glädje, inspiration och även modet att gå din egen väg i livet

Är du inte på rätt plats i livet eller känner du att något saknas? Lever du inte det liv du vill leva? Har du inte hittat din plats i tillvaron?  Är du halvnöjd eller halvmissnöjd med livet? Om svaret på någon av frågorna är ja så kan jag som din personliga livscoach hjälpa dig att hitta ditt syfte och mål livet. Under en intensiv månad arbetar vi tillsammans och jag guidar dig hela vägen. I coachingpaketet får du 8 coachingsessioner (60 min/gång) och obegränsad mejlsupport. Boka en första gratissession på 30 min med mig för att bekanta dig med vad livscoaching verkligen innebär.

Läs mer

Under den intensiva månaden guidar jag dig till att finna din mening med livet och vad syftet är med ditt liv genom att hjälpa dig att finna din passion, ditt kall, yrke och mål i livet. Med mig som livscoach kommer jag att leda dig till inre lycka och välbefinnande. Vi kommer även att hitta din inre livskompass för att du ska kunna navigera framåt i livet. När du har funnit din inre kompass kommer den att hjälpa dig att vara den bästa versionen av dig själv så att du kan leva ett berikat och lyckligt liv. Mellan sessionerna kommer du att få hemuppgifter och du kommer att ha obegränsad mailsupport. Boka en första gratis session på 30 minuter för att se om livscoaching är rätt för dig!

Coachingpaket

Bli framgångsrik och förbättra din livskvalitet

Hitta din passion, börja jobba med det du älskar och tjäna mera pengar

När du följer din passion och älskar det du gör kommer du att bli framgångsrik. Om du inte redan vet vad din passion är kommer jag som livscoach att guida dig till din passion, vilket kommer att leda dig vidare till ett jobb som du älskar, till välförtjänta pengar och till en utökad inkomst att leva på. Du kanske vill byta yrke, starta eget, eller kanske du redan är entreprenör men missnöjd och vill ta dig till nästa nivå för att få bättre livskvalitet och finna den lycka som du förtjänar. Jag coachar och guidar dig hela vägen under två månader. I coachingpaketet får du 12 coachingsessioner (60 min/gång) och obegränsad mejlsupport under två månader. Boka en första gratis session på 30 minuter för att bekanta dig med vad livscoaching verkligen innebär.

Läs mer

Passion är nyckeln till allt! Under två fantastiska och inspirerande månader guidar jag dig och hjälper dig att finna din passion och din inre potential för att du ska kunna bli framgångsrik och den bästa versionen av dig själv. Mitt mål är att under vår tid tillsammans skapa en tydlig vision, affärsidé eller strategi som förverkligar alla dina drömmar. Mellan sessionerna kommer du att få hemuppgifter och tillsammans med obegränsad mejlsupport. Du kan nå mig när du behöver mig, var du än är. Boka din första gratissession på 30 minuter med mig för att bekanta dig med livscoachingprocessen.

Coachingpaket

Förbättra sex och samliv – Tänd lågan igen i er relation

Utveckla er relation och bli nykära igen

Det finns flera orsaker till varför sexlusten försvinner. Det kan vara barnen som försvårar situationen, det kan bero på stress på grund av jobbet, på ålder, att man känner sig avlägsen till sin partner, eller på grund av biverkningar av mediciner eller att man till exempel har levt många år tillsammans. Genom guidning och livscoaching kan lågan tändas igen i er relation och både sex och samliv kan åter bli fantastiskt. Tänk att få uppleva känslan som nykär igen med din partner! Med mig som er personliga livscoach är det fullt möjligt. Under en intensiv månad arbetar vi tillsammans och jag guidar er hela vägen. I coachingpaketet får ni under två månader 10 coachingsessioner (90 min/gång) och obegränsad mejlsupport. Boka en första gratissession på 30 minuter med mig för att bekanta er med vad livscoaching är.

 

Läs mer

Alla har sitt eget sätt att njuta av sex. Män och kvinnor är olika när det gäller intimitet; många tror att sex bara är penetration och orgasm och inget annat. Det inte är fallet¾sex är mycket mer än så. Det handlar om att njuta, känna och knyta band med din partner. Det ska vara en behaglig stund som i sin tur fördjupar er relation. Mellan sessionerna kommer ni att få hemuppgifter och ni kan nå mig när ni behöver. Boka er första gratissession på 30 minuter med mig för att diskutera er personliga guidning och önskade upplägg.

Coachingpaket

Börja om efter otrohet – rädda er relation

Bryt mönstret och återfå tilliten och tryggheten i er relation

Otrohet kan innebära olika saker för olika människor, men för de flesta är det smärtsamt och omtumlande. Det finns lika många definitioner av otrohet som det finns relationer, så var går gränsen för er? Gränser finns både i öppna relationer och i polygama. Om du känner att din partner har gått över gränsen, om du har svårt att lita på din partner eller om du vill rädda din relation efter otrohet så är det här paketet rätt för er. Vi kommer att arbeta tillsammans för att bryta ohälsosamma mönster och återfå tilliten och tryggheten i er relation. I coachingpaketet får ni som par under två månader 10 coachingsessioner (90 min/gång tillsammans eller enskild 45 min var) och obegränsad mailsupport. Ni kan boka en första gratissession på 30 minuter med mig redan nu om ni vill bekanta er med vad livscoaching innebär. Vill du ha coaching utan din partner så kan du även boka in en gratissession på samma sätt.

Läs mer

Processen kan se olika ut för olika relationer, men oftast är det viktigt att läka, förstå och utvecklas tillsammans, vilket tar tid. Det svåra är att hitta tillbaka till varandra igen, men om viljan och tålamodet finns där kan tilliten i er relation återupprättas igen. Den svikna partnern behöver känna trygghet igen till sin partner och veta att den andra är beredd att göra allt och lite till för att rädda relationen. Mitt mål är att guida och coacha er till en bättre relation för att ni ska kunna komma vidare från där ni befinner er idag till där ni vill vara med varandra i framtiden. Mellan sessionerna kommer ni att få hemuppgifter, samtidigt som ni har obegränsad mejlsupport med mig. Till alla par som är nyfikna på relationscoaching så erbjuder jag en 30 minuters gratissession för att ni ska få bekanta er både med mig och själva processen.

Varmt välkommen att kontakta mig!