Din personliga Life Mastery Coach Michael Dinuri

Uppnå dina drömmar och börja leva ditt nya liv redan idag

Finn mening med livet och hitta din inre livskompass

Hitta din glädje, inspiration och även modet att gå din egen väg i livet

Bli framgångsrik och förbättra din livskvalitet

Hitta din passion, börja jobba med det du älskar och tjäna mera pengar

Tänd lågan igen i er relation

Utveckla er relation och bli nykära igen

Börja om efter otrohet

Bryt mönstret och återfå tilliten och tryggheten i er relation

Life Mastery Coaching – din personliga guide

Få ut mer av livet och lås upp kraften inom dig – Hitta din inre lycka

Det är mitt mål som personlig Life Mastery Coach att guida dig till hur du ska minska klyftan från där du är till där du vill vara i livet. Genom samtal coachar jag dig personligen och lär dig hur du kan skapa det liv du förtjänar. Du kommer att lära dig att prioritera och förstå vad som är viktigt för dig, så att du får ett nytt perspektiv på din situation. Jag kommer att hjälpa dig att bli medveten om dig själv, ditt inre jag, dina inre krafter och möjligheter och vilka förändringar som du behöver göra i ditt liv. Processen kommer att hjälpa dig att se dig själv på ett nytt sätt, att växa som person och att i slutändan nå dina mål. Life Mastery coaching är det nästa rätta steget om du vill utveckla och förbättra dig själv.

Är du fortfarande tveksam till huruvida livscoaching verkligen är rätt för dig? Jag erbjuder ett 30 minuters samtal som är helt gratis och förutsättningslöst för att du ska kunna få den hjälp du behöver. Under samtalet berättar du vad dina problem är och vilka mål du har med coachingen, samtidigt som jag berättar mer om Life Mastery coaching processen. Du får även all den information som du behöver och svar på dina frågor innan vi börjar med Life Mastery coaching processen på riktigt. Du förtjänar att vara lycklig och framgångsrik – låt mig visa dig vägen dit.

Online coaching: 900 kr (60 min)

 Paketpris: 6 sessioner: 4 800 kr, 9 sessioner:  6 300 kr

Par- och relationscoaching – Er personlig guide

Tänd glöden igen och bli lyckligare tillsammans

Om ni har problem i ert förhållande, om din partner har varit otrogen eller om ni av någon orsak vill utveckla, förbättra och stärka ert förhållande kan det vara lönsamt att ta hjälp av en relationscoach. Som erfaren och skicklig relationscoach har jag många års erfarenhet av att guida och hjälpa par med deras relationsproblem. Jag kan hjälpa er att hitta en strategi som passar för er baserat på er situation och era egenskaper, för att ni på ett smidigt och snabbt sätt ska kunna utveckla och förbättra er relation. Jag kommer att hjälpa er att se på er situation och er partner på ett nytt sätt och guida er till att finna lyckan och kärleken igen.

Relationscoaching är ett effektivt verktyg även för singlar och för de som lever i poly- eller samkönade relationer.

Det är oerhört jobbigt och stressande att befinna sig i en relation som inte fungerar, och att ta nästa steg för att försöka reda ut och rädda relationen kan ofta kännas oöverkomligt och omöjligt. Jag erbjuder därför ett 30 minuters samtal som är helt gratis och förutsättningslöst, där du och din partner får möjlighet att berätta om er situation, era problem och mål samtidigt som ni får information om hur själva processen går till. Att rädda er relation är fullkomligt möjligt med den rätta hjälpen!

Online coaching: 1 500 kr (90 min)

 Paketpris: 6 sessioner: 8 1000 kr, 9 sessioner:  13 000 kr

Vad är Life Mastery Coaching?

Life Mastery Coaching kan förvandla dina drömmar till verklighet. Det är ett fantastiskt verktyg som hjälper dig att komma till insikt om viktiga aspekter av ditt liv och kan hjälpa dig att genomföra förändringar i ditt liv. Life Mastery coachingprocessen är en resultatrik samtalsmetod som kan guida dig till att utvecklas inom olika områden och lösa alla dina problem. Life Mastery coaching fungerar verkligen eftersom en professionell Life Mastery Coach har ett övergripande och fullständigt perspektiv på din situation; en helikoptervision som leder dig från nuläget till det önskade läget och kan på nolltid hjälpa dig att nå ditt mål. Permanent förändring skapas inte genom att man säger vad som är rätt och fel eller vad man borde göra eller inte, utan genom klarhet och egen inre insikt.

Vad är skillnaden på Life Mastery coaching och terapi?

Terapins fokus är att hjälpa människor från känslomässiga eller andra psykiska sjukdomar så som depression eller ångest. Med Life Mastery coaching kan du däremot enkelt och snabbt uppnå dina egna personliga mål, vilka exempelvis kan vara att få bättre psykisk hälsa, ökad lycka, hälsosammare relationer, förbättrad ekonomi, flera karriärs möjligheter, djupare insyn om dig själv eller mer motivation i vardagen. Med Life Mastery coaching går man inte tillbaka till barndomen som man gör i terapin, utan istället arbetar man med mönster från barndomen som fortfarande påverkar nuet. En Life Mastery coach besitter en djup och kraftfull kunskap om personlig utveckling och själv förbättring och guidar dig till hur du ska övervinna livets motgångar och utmaningar. Att ha en personlig Life Mastery Coach som guide vid din sida i stressande situationer eller under svåra perioder är ett klokt val om du vill förbättra dig själv och leva ett lyckligare liv.

Vad är skillnad på en Life Mastery Coach och en konsult?

En konsult har expertkunskap inom ett visst område och ger råd och lösningsförslag baserat på sin erfarenhet och kunskap. En Life Mastery coach är en tränare som fokuserar på att hitta individens svaga sidor, brister eller rädslor och hjälper individen att förändra sitt beteende och tankesätt för att på ett framgångsrikt sätt kunna ta sig an framtiden och de utmaningar som livet ger. Målet med processen är att skapa medvetenhet, ansvar och självtillit.

Är Life Mastery Coaching något för mig?

Ja. Det är det korta svaret. Life Mastery coaching är något för alla, oavsett ålder, kön eller livssituation. Livet är en spännande och omtumlande resa som ska vara berikande och du ska kunna leva livet fullt ut eftersom du bara får ett liv. Enligt undersökningar av personer som ligger på dödsbädden om vad de ångrar mest i livet svarade de oftast att de ångrade att de inte fullföljde sina drömmar. Om du känner ångest inför livet, har upplevt något traumatiskt, är missnöjd med din nuvarande livssituation, tvivlar på dig själv eller om du bara vill förbättra dig själv så är Life Mastery coaching något för dig. Oavsett vem du är och var du är i livet så kan en Life Mastery Coach guida dig till nästa nivå! Alla behöver en Life Mastery Coach under vissa perioder livet. Life Mastery coaching hjälper dig att hitta den viktigaste personen i ditt liv – dig själv.

Vilka egenskaper behöver en bra Life Mastery Coach ha?

För att bli en framgångsrik life Mastery Coach krävs tid, tålamod och grundläggande färdigheter. En bra Life Mastery Coach är en vägledande guide som ser de oändliga möjligheter som du besitter och hjälper dig att förverkliga dina mål genom att guida dig till att kunna se på dig själv och på livet utifrån flera perspektiv, så att du kan fatta kloka och gynnsamma beslut. Life Mastery coaching är en mäktig och effektiv metod som ger dig insikter om dig själv och kan exempelvis göra så att du drivs av nyfikenhet och självförtroende och inte av ett fördömande eller ohälsosamt beteende. En bra Life Mastery Coach motiverar och uppmuntrar dig alltid och står ständigt vid din sida för att hjälpa och guida dig igenom livets motgångar och utmaningar.

ICF har tagit fram 11 coach färdigheter som varje coach måste behärska för att kunna kalla sig för professionell coach:

1.Etik och professionalitet, 2. Coach överenskommelsen, 3. Förtroende och närhet, 4. Coach närvaro, 5. Aktivt lyssnande, 6. Kraftfulla frågor, 7. Direkt kommunikation, 8. Skapa medvetenhet, 9. Utforma handlingar, 10. Planera och sätta mål, 11. Framsteg och ansvarstagande

Hur ser en Life Mastery coaching process ut?

Life Mastery coaching processen kan användas inom flera olika områden, till exempel för att förbättra dig själv, för att skapa nya möjligheter, för att förverkliga dina drömmar, eller för att hjälpa dig att leva det liv du vill leva. Hur en Life Mastery coaching process ser ut är individuellt och beror på ditt behov och dina egenskaper. En Life Mastery coaching process startar alltid med ett inledande samtal där vi börjar med att definiera nuläget och det önskade läget som du vill uppnå. Därefter hjälper jag dig som din personliga guide att hitta en strategi som passar dig och som hjälper dig att ta dig från nuläget till målet. Under processen kommer du att få nya insikter, större medvetenhet och en tydligare bild av hur du kan ta dig till önskade läget genom att fatta kloka beslut och hitta de möjligheter som döljer sig på vägen mot ditt mål. Du kommer att utveckla den självkännedom, målfokusering och det långsiktiga lärandet som finns inom dig.

Några exempel på Life Mastery coaching processen kan vara att: gå ner i vikt, börja tärna, leva hälsosammare, stärka självkänslan, förbättra relationer, förändra arbetslivet, minska stress, frisätta tid, starta eget,  ökad självinsikt och självkänsla, trygghet i ledarskapet eller att uppnå dina drömmar och mål. Du kommer att få berätta om dig själv, din situation och dina problem för mig, Michael Dinuri, din personliga guide och Life Mastery Coach. Tillsammans med mig kommer vi överens om hur Life Mastery coachingen ska fortlöpa. Vi kommer att bestämma exempelvis hur många gånger och hur ofta vi bör träffas, hurdana förväntningar du har på mig och processen och hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt.

Vad är par- och relationscoaching?

Många drömmer om livslånga relationer, vilket idag är en sällsynthet. Enligt statistiken tar hälften av alla äktenskapsrelationer slut. Glöden och passionen minskar och det blir svårare att finna motivation till att ständigt mötas på ett djupare plan, fastän längtan finns där. Ett uppbrott kan även handla om brist på ärlig kommunikation, för lite empati eller noll nyfikenhet. Båda parterna tar med sig sitt eget bagage in i förhållandet vilket påverkar förhållandet på olika sätt. Relationscoaching passar för de som vill skapa positiva förändringar i sitt nuvarande förhållande, för de som är villiga att ta ansvar och genomföra nödvändiga förändringar, och för de som också värderar ett genuint, passionerat och meningsfullt förhållande.

Relationscoaching är ett effektivt verktyg även för de som är singel, för de som lever polyrelationer eller för de som är i en samkönad relation. Alla är välkomna att boka en relationscoachingsession med mig.

Kan relationscoaching lösa era relationsproblem?

Det korta svaret är ja. Om båda är redo att ta ansvar för sig själva och är villiga att arbeta för att förbättra relationen genom att kommunicera mera öppet och ärligt, lyssna med empati och möta varandra i sina olikheter med nyfikenhet istället för konflikt.

Hur ser relationscoachingprocessen ut?

Hur en relationscoachingprocess ser ut beror på ditt behov och vilken form av relation eller relationsproblem ni har. Mitt fokus som relationsguide är på nuläget och att hjälpa er som par att tillsammans förbättra kommunikationen er emellan, att hitta mer effektiva sätt att lösa eventuella konflikter, att återuppbygga ett förminskat förtroende och att i slutändan hjälpa er återupptäcka den genuina kärleken i ert förhållande.

Vad är Life Mastery Coaching för mig?

För mig är Life Mastery Coaching ett fantastiskt redskap som jag använder för att guida andra till att finna sina egna inneboende resurser. Det innebär att de kan ta sig från det tillstånd de är i nu till det tillstånd de vill vara i, för att kunna leva ett så berikande och lyckligt liv som möjligt.

 

Michel Dinuri

Varmt välkommen att kontakta mig!